Företagsmäklare med ett omfattande kontaktnät

Våra företagsmäklare i Stockholm hjälper dig som vill sälja företag med marknadsföring, och när du vill bli företagsägare så kan vi hjälpa dig att hitta den firma du söker. Fördelarna med att anlita oss är många: vi arbetar med strikt sekretess, marknadskännedom och har ett omfattande kontaktnät.

Tjänster för dig som ska köpa eller sälja företag

Våra kunder anlitar oss för en mängd olika typer av tjänster. Vi anser att varje säljuppdrag är unikt, och våra kunniga mäklare leder säljaren genom hela processen på ett metodiskt och effektivt sätt.

Genom åren har vi hjälpt många företagsägare som ska gå i pension att hitta köpare som kan fortsätta att driva företaget på ett bra sätt. Tack vare ett väl fungerande nätverk kan vi ta på oss köparuppdrag där vi anlitas av den som är intresserad av att ta över en redan existerande verksamhet.

Oavsett vilken typ av uppdrag du väljer att anförtro oss så ser vi till att utfallet optimeras. Utöver företagsförmedling kan vi bland annat erbjuda tjänster som bevakning, marknadsföring och företagsvärdering. När du kontaktar oss kan vi ge referenser och exempel på tidigare uppdrag.

Våra företagsmäklare i Stockholm är experter på marknadsföring

Vi på Företagsmäklare Stockholm har gedigen erfarenhet av marknadsföring vid affärsöverlåtelser. När du anlitar oss för att sälja företag tar vi fram ett prospekt där ditt objekts ekonomi, verksamhet och förutsättningar beskrivs. Därefter ser vi till att kontakta potentiella köpare och utforma annonser.

I vårt stora kundregister finns intressenter som vill köpa företag. Förutom att använda olika marknadsföringskanaler på ett optimalt sätt så arrangerar vi visningar och tar hand om alla kontakter och möten. Många av våra kunder vill att vi håller en hög grad av diskretion och vi arbetar naturligtvis i enlighet med alla eventuella sekretesskrav. Inför en försäljning granskar vi din firma i detalj för att kunna beskriva verksamheten på ett sätt som lockar seriösa köpare av svenska företag.

Vårt arbete har gett oss en bred erfarenhet av affärsöverlåtelser och att sälja företag inom olika branscher. När vi arbetar med försäljning ser vi alltid till att du som är kund ska vara nöjd med köpeskillingen. Om du redan själv har kontakt med intresserade köpare av ditt företag så kan vi hjälpa till med allt det praktiska.

Vi genomför en komplett värdering av ert företag!

En professionell och opartisk företagsvärdering efterfrågas såväl av den som ska köpa som sälja företag. Vi berättar gärna mer om vårt värderingsarbete under ett möte.

Ett första möte är kostnadsfritt och vi kan tillsammans gå igenom dina behov och reda ut vilka tjänster som kan vara av intresse för just dig. Vi använder oss av en rad olika värderingsmodeller och kan bland annat jämföra din verksamhet med andra liknande bolag. När du anlitar oss för en värdering får du en bra bild av hur du kan gå vidare med köp- eller säljprocessen.